Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: POLIECO GROUP
Späť na domovskú stránku

POLIECO GROUP

POLIECO GROUP, je prítomná v 4 rôznych štátoch (Taliansko, Francúzsko, Grécko, Slovensko) s 6 výrobnými závodmi a s pracovnou silou v počte vyše 400 zamestnancov. V Európe mu patrí prvé miesto vo výrobe korugovaného potrubia z polyetylénu s vysokou hustotou.

Filozofia priemyselnej skupiny POLIECO GROUP

Filozofiu, ktorá tvorí základ úspechu Polieca Group je možné zhrnúť v troch pojmoch: pracovné nasadenie, technologická inovácia a ochrana životného prostredia.