Novinky a Udalosti

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

02/10/2012 - POLIECO MEDZINÁRODNE ZAMERANÁ FIRMA

Časopis EST zverejnil článok o činnosti medzinárodnej spoločnosti Polieco Group
Cesta: Drenáž a vsakovanie | Ukladanie drenážnej rúry
Späť na domovskú stránku


Ukladanie drenážnej rúry


Pre správnu a funkčnú pokládku perforovanej rúry je nutné dodržiavať nasledovné pokyny:

-  vystlať ochrannou textíliou steny výkopovej ryhy;
-  pripraviť lôžko z vybraného materiálu (kamenná drť alebo štrk s priemermi zŕn 3-5 mm) na výšku 10 cm, aby sa predišlo priamemu uloženiu rebra rúry na terén výkopu;
-  používať ako obsypový materiál okolo rúry vybraný materiál (kamenná drť alebo štrk s priemermi zŕn 3-5 mm);
-  pokračovať v zasypávaní tým istým materiálom až do výšky 40 cm od hornej referenčnej nulovej čiary rúry;
-  zakryť krycí zásyp ochrannou textíliou;
-  dokončiť horný zásyp zeminou z výkopu.Je veľmi dôležité, aby sa zhutnenie vykonávalo vhodnými nástrojmi alebo strojnými zariadeniami a aby sa počas pokládky cez zasypaný výkop neprechádzalo ťažkými stavebnými mechanizmami.