Novinky a Udalosti

25/09/2019 - TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

POLIECO SLOVAKIA s.r.o. sa zaradila medzi desať najlepších spoločností v zozname TOP 10 SME spoločností v regióne Trnavského kraja

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu
Cesta: Drenáž a vsakovanie
Späť na domovskú stránku


Drenáž a vsakovanie


Umelé odvodňovanie terénov sa vykonáva pomocou siete malých podzemných rozvodov, ktoré po ich uložení do priesakavého alebo málo priesakavého terénu zberajú a umožňujú odvádzanie nadmerného množstva vody bez potreby príslušnej povrchovej úpravy terénu.

Drenáž je nutná jednak vo verejnom sektore ako aj v poľnohospodárstve, teda v terénoch, kde dochádza k presakovaniu spodných vôd, ktoré môžu zapríčiniť veľmi závažné škody. Pre správne naprojektovanie drenážneho systému je nutné zistiť miesta presakovania spodných vôd.

Často treba vykonávať podrobné štúdium povrchovej a podzemnej hydrológie predmetnej oblasti aj pomocou štatistických údajov nameraných dažďových zrážok, hydrometrických, freatimetrických údajov vrátane geologického výskumu s cieľom potvrdiť fyzikálno – chemické vlastnosti terénov a predovšetkým súčiniteľa presiakavosti a výšku prvej nepresiakavej vrstvy.

Sortiment výrobkov Drenáž a vsakovanie