ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πίσω στο σπίτι

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Ασφάλειας

Σύμφωνα με την εμπειρία της από το 1995 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Ασφαλείας και από το 2005 για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος,για τα οποία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το UNI EN ISO 9001 και UNI EN ISO 14001αντιστοίχως, η μητρική εταιρία Industrie Polieco-MPB Srl θεώρησε απαραίτητο να αναπτύξει τα συγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο το οποίο έχει την ικανότητα να εμπεριέχει, επιπλέον, τη δέσμευση της εταιρίας για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας.  

Επομένως, ξεκίνησε ένας νέος τρόπος για την απλοποίηση και την ολοκλήρωση των κυρίων εγγράφων των συστημάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης βασικότερος σκοπός του οποίου είναι η διάδωση στο προσωπικό της νοοτροπίας που αφορά στα μέτρα ασφαλείας και τη συνεχή βελτίωση.

Η διεύθυνση της εταιρίας έχει υποδείξει μέσω της Εταιρικής Πολιτικής την κατάλληλη συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα.