ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: POLIECO GROUP | Polieco Hellas AEBE
Πίσω στο σπίτι

Polieco Hellas AEBE

Η POLIECO HELLAS AEBE είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου POLIECO. Δημιουργήθηκε τον Φεβρουαρίου του 2006 στην Αθήνα και είναι ο φορέας πραγματοποίησης της επένδυσης στην ΒΙ-ΠΕ Σερρών για την παραγωγή των σωλήνων δομημένων τοιχωμάτων. Η εταιρεία ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα με εισαγωγές σωλήνων και εξαρτημάτων απο την Ιταλία.

Η μονάδα βιομηχανικής παραγωγής στις Σέρρες έχει ολοκληρωθεί και η παραγωγή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές εξυπηρετούν ήδη την αγορά, πρωτίστως στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Στις Σέρρες παράγονται όλοι οι τύποι σωλήνων δομημένων τοιχωμάτων και εξαρτημάτων όπως οι σωλήνες προστασίας καλωδίων, οι σωλήνες αποχέτευσης και οι σωλήνες αποστράγγισης. Οι εγκαταστάσεις στις Σέρρες έχουν μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα και η κεντρική τους θέση διευκολύνει τον εφοδιασμό όχι μόνο της Ελληνικής αγοράς αλλα και των βαλκανικών χωρών όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Βοσνία, η Αλβανία, το ΠΓΔΜ καθώς επίσης και η Τουρκία.

Σε ότι αφορά τη διακίνηση των προιόντων, η θέση της βιομηχανικής μονάδας στις Σέρρες, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα ελλήνο-βουλγαρικά σύνορα, μπορεί να τροφοδοτήσει μέσα σε λίγες ώρες όλες τις παραπάνω χώρες με έγκαιρες παραδόσεις σωλήνων, που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα του ομίλου και τα διεθνή πρότυπα παραγωγής. εθνή πρότυπα παραγωγής.