ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: POLIECO GROUP
Πίσω στο σπίτι

POLIECO GROUP

Η POLIECO GROUP

O Όμιλος POLIECO έχει 6 εγκαταστάσεις παραγωγής σε 4 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβακία), και το ανθρώπινο δυναμικό φτάνει τους 400 εργαζόμενους. Ο Όμιλος POLIECO είναι ο πρώτος στην Ευρώπη στην παραγωγή συστημάτων δομημένων σωλήνων απο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Φιλοσοφία του Ομίλου POLIECO

Η φιλοσοφία (της εταιρείας) η οποία αποτελεί και τη βάση της επιτυχίας του ομίλου
Polieco, μπορεί να συνοψισθεί σε τρεις διαφορετικές ιδέες (αρχές): αφοσίωση στην εργασία, τεχνολογική καινοτομία και σεβασμός στο περιβάλλον.