ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση | Drenopal
Πίσω στο σπίτι


Drenopal

Σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων «Drenopal»

Η συνεχής αναζήτηση καινοτόμων λύσεων οδήγησε στην παραγωγή του Drenopal, ενός σωλήνα ειδικά σχεδιασμένου για την αποστράγγιση του μετωρικού νερού και την συλλογή διηθημάτων.

Ο Drenopal παράγεται από την διάτρηση του σωλήνα Ecopal. Τα ειδικά μηχανήματα διάτρησης εγγυώνται μεγάλη ποικιλία διατρήσεων.

Ο Drenopal είναι διαθέσιμος σε πολλές διαμέτρους από Φ160 mm έως Φ1200 mm, σε 6 μέτρες μπάρες και σύμφωνα με τις κατηγορίες ακαμψίας SN 4 ΚN/m ², SN 8 ΚN/m ² και SN 16 ΚN/m2.

  Πίνακας διατρήσεων
Εξωτερική
διάμετρος
(mm)
Εσωτερική
διάμετρος
(mm)
Επιφάνεια ανάμεσα
στις πτυχώσεις
(cm2/m)
Επιφάνεια
συλλογής
(cm2/m)
Αριθμός
διατρήσεων
ανά μέτρο
(-)
160 135 4317 100 47
200 170 5429 109 38
250 218 6955 209 23
315 273 8696 261 20
350 300 9550 287 23
400 344 10952 329 18
465 400 12723 382 19
500 427 13591 408 15
580 500 15896 477 15
630 533 16952 415 11
700 600 19069 550 14
800 691 21966 550 11
930 800 25415 550 10
1000 855 27175 550 9
1200 1024 32484 550 8

  Διάτρηση 2/3 (220°)
Εξωτερική
διάμετρος
(mm)
Αριθμός
διατρήσεων
(-)
Συνολικός
αριθμός
διατρήσεων
(-)
Μήκος σχισμών ανά πάχος
(mm)
  1,5 mm 4 mm 7 mm 10 mm
OD 160 3 140 48 - - -
OD 200 3 113 64 - - -
OD 250 2 45 - 115 - -
OD 315 2 41 - 160 - -
ID 300 2 46 - 156 - -
OD 400 4 74 - 112 - -
ID 400 4 76 - 126 - -
OD 500 4 61 - - 96 -
ID 500 4 60 - - 114 -
OD 630 4 45 - - 130 -
ID 600 4 56 - - 140 -
OD 800 4 46 - - - 120
ID 800 4 40 - - - 138
OD 1000 4 37 - - - 147
OD 1200 4 31 - - - 180

  Whole circumference (360°)
Εξωτερική
διάμετρος
(mm)
Αριθμός
διατρήσεων
(-)
Συνολικός
αριθμός
διατρήσεων
(-)
Μήκος σχισμών ανά πάχος
(mm)
  1,5 mm 4 mm 7 mm 10 mm
OD 160 4 186 36 - - -
OD 200 4 151 48 - - -
OD 250 3 68 - 77 - -
OD 315 3 61 - 107 - -
ID 300 3 69 - 104 - -
OD 400 6 110 - 74 - -
ID 400 6 114 - 84 - -
OD 500 6 91 - - 64 -
ID 500 6 90 - - 76 -
OD 630 6 68 - - 87 -
ID 600 6 84 - - 94 -
OD 800 6 69 - - - 80
ID 800 6 60 - - - 92
OD 1000 6 56 - - - 98
OD 1200 6 46 - - - 120
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά


Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» Drenopal DN/OD
(173 Kb)
Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» Drenopal DN/ID (173 Kb)