ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Πιστοποιήσεις | Πιστοποιήσεις αγωγών | Ελλάδα Πιστοποιήσεις | ΕΒΕΤΑΜ CAVIDOTTO
Πίσω στο σπίτι

ΕΒΕΤΑΜ CAVIDOTTO

Αριθμ. Πιστοποιητικού PT/TH/10-12/2

Η ΕΒΕΤΑΜ χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην Επιχείρηση:

POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

για το προϊόν:

Ευλύγιστοι πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος για υπόγειες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από Πολυαιθυλένιο (PE), ονομαστικών διαμέτρων 40-200 mm, τύπου Ν, 450Ν, βαθμού προστασίας IP56.

Εμπορική Ονομασία Προϊόντος: CAVIDOTTO

το οποίο παράγεται σύμφωνα με τα τυποποιημένα έγγραφα:

ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24

ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-1

ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-1-Α11

στην ακόλουθη θέση:

Μονάδα Σερρών, ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της ΕΒΕΤΑΜ, τον ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Πλαστικών Σωληνώσεων (PE, PVC-U, PP), που διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ και της Επιχείρησης και ισχύει ως: 25 Οκτωβρίου 2015

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Βόλος, 25 Οκτωβρίου 2012


το πιστοποιητικό σε μορφή PDF 

Download the certification eng.pdf