ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: banner | Enviromental Care Policy
Πίσω στο σπίτι

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Ασφάλειας

H μητρική εταιρεία Industrie Polieco MPB srl θεώρησε βασικό να εξελίξει το Σύστημα Διαχείρισης, σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που να περιλαμβάνει και τις δεσμεύσεις της εταιρείας σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια.

Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το UNI EN ISO 9001 και UNI EN ISO 14001 και έχει εμπειρία από το 1995 πάνω στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και από το 2005 στο Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, έτσι εφαρμόζεται ένας νέος τρόπος απλοποίησης και ενσωμάτωσης των βασικών εγγράφων των συστημάτων με σκοπό να επιτευχθεί η δημιουργία ενός και μόνου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης. Κομβικό σημείο είναι η διάδοση της νοοτροπίας αυτής στo προσωπικό, όσο αναφορά τα μέτρα πρόληψης και την διαρκή βελτίωση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αποδείξει μέσω της Πολιτικής που εφαρμόζεται αυτή την στρατηγική σε όλα τα επίπεδα.