ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Εύρος φρεατίων | KIO κάλυμμα με στόμιο Κλάσης B125
Πίσω στο σπίτι


KIO κάλυμμα με στόμιο Κλάσης B125

Φρεατίων κατηγορία επιθεώρηση Β125 προϊόν σε σύνθετα υλικά με αντιολισθητική επιφάνεια σύμφωνα με UNI EN 124 από εταιρία σε εταιρία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004.

Σήμανση που δείχνει πρότυπο κατηγορία αντοχής, ο προσδιορισμός του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα της ποιότητας που χορηγούνται από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Το κάλυμμα ανθρωποθυρίδας από σύνθετο υλικό αποτελείται από:
  • τετράγωνου σχήματος πλαισίου κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό παρέχεται με πτερύγια που προβλέπονται για μια βέλτιστη αγκύρωση, ενώ για τον καθορισμό
  • καπάκι τετράγωνο σχήμα σύνθετο υλικό
  • Παράταση σύνδεση με ανάγλυφα από πηγάδια DN χιλιοστά 315-400-500
  • όνομα του πελάτη ή την προαιρετική υπηρεσία.

Προδιαγραφές


περιγραφή A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
KIO είσοδος 400 B125 400 x 400 35 305 x 305 335 x 335 21 Ø 316 135
KIO είσοδος 500 B125 500 x 500 42 402 x 402 443 x 443 24 Ø 401 160
KIO είσοδος 700 B125 700 x 700 46 602 x 602 643 x 643 28 Ø 633 225