Novinky a Udalosti

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

02/10/2012 - POLIECO MEDZINÁRODNE ZAMERANÁ FIRMA

Časopis EST zverejnil článok o činnosti medzinárodnej spoločnosti Polieco Group
Cesta: Kanalizácia | Potrubie Ecopal normované na vonkajší priemer
Späť na domovskú stránku


Potrubie Ecopal normované na vonkajší priemer

Potrubie Ecopal normované na vonkajší priemer

Výrobný sortiment
Vonkajší priemer
(mm)
160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200
Vnútorný priemer
(mm)
135 176 216 271 343 427 535 678 851 1030
Počet 6m rúr na palete 46 30 20 12 8 4 Voľne ložené
Metre na jeden kamión 2208 1440 960 576 384 192 180 108 60 48

Technický popisný list

Štruktúrovaná dvojstenná rúra vyrobená koextrúznou metódou - vnútorná stena bielej farby je hladká, vonkajšia farby čiernej je rebrovaná - z polyetylénu vysokej hustoty pre beztlakové do zeme uložené kanalizačné rozvody vyrobené podľa normy STN EN 13476 typu B, certifikované značkou PIIP vydanou Talianskym inštitútom umelých hmôt, s triedou kruhovej tuhosti SN 4 (alebo 8) kN/m2, v tyčiach dlhých 6 (alebo 8) m, so systémom spájania pomocou násuvnej presuvky z PEAD označenej značkou PIIP a tesniacim krúžkom s lemom z gumy PEAD. Rúra musí byť vyrobená v certifikovanom podniku podľa noriem STN ISO 9001:2000 a STN ISO 14001:2004 (certifikácia životného prostredia)

1.
Nominálny vonkajší priemer DE..........
minimálny vnútorný priemer Di...........
(≥ ako minimálny, stanovený referenčnou normou)
2. Trieda kruhovej tuhosti SN nameraná na vzorkách výrobku podľa normy STN EN ISO 9969.
3. Odolnosť voči obrusovaniu podľa normy STN EN 295-3.
4. Certifikovaná vodotesnosť systému v spojoch pri pretlaku 0,5 bar a podtlaku 0,3 bar po dobu 15 minút podľa normy STN EN 1277.
5. Kruhová tuhosť pri konštantnom zaťažení po dobu 24 hodín podľa normy DIN 16961 časť 2.
6. Označenie podľa normy sa skladá z obchodného mena, značky IIP UNI a čísla normy, nominálneho (menovitého) priemeru, triedy tuhosti, typu materiálu, typu profilu, kódu výrob. podniku, dňa/mesiaca/ roku a hodiny/ minút vyrobenia.
7. Ostatné požadované značky kvality:
- francúzska značka CSTBat
- nemecká značka U
- španielska značka AENOR
Hydraulická tabuľka
Výpočet sa vykonáva pomocou metódy GAUCKLER-STRICKER. Parameter nerovnosti, ktorý stanovuje ASTM, sa odporúča pre bežné kanalizačné systémy vybavené šachtami, prípojkami, s oblúkovitými časťami potrubia a cestnými zbernými vpusťami: Ks=80.
Odporúčané rýchlosti sú:
- od 0,5 za 4 m/s pre splaškové vody
- od 0,5 do 7m/s pre dažďové vody.

DN
mm
DI
mm
Sklon 2‰ Sklon 5‰ Sklon 1% Sklon 5%
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
160 135 5,75 0,41 9,09 0,65 12,85 0,92 28,74 2,05
200 176 11,66 0,49 18,43 0,77 26,06 1,09 58,28 2,44
250 216 20,13 0,56 31,82 0,88 45,00 1,25 100,63 2,80
315 271 36,85 0,65 58,27 1,03 82,40 1,46 184,26 3,26
400 343 69,07 0,76 109,22 1,20 154,46 1,70 345,37 3,81
500 427 123,88 0,88 195,87 1,39 277,01 1,97 619,41 4,41
630 535 226,02 1,02 357,37 1,62 505,39 2,29 1130,09 5,12
800 678 425,09 1,20 672,12 1,90 950,53 2,68 2125,44 6,00
1000 851 779,25 1,40 1232,11 2,21 1742,47 3,12 3896,27 6,98
1200 1030 1296,48 1,59 2049,92 2,51 2899,02 3,55 6482,41 7,93

Technické vlastnosti

Stiahnite si dokument “Technické vlastnosti” vo formáte .pdf
  (250 Kb)