Novinky a Udalosti

20/02/2015 - Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

Polieco Slovensko nedávno obnovilo externú certifikáciu pre systémy rúr Ecopal vyrobených z polypropylénu

02/10/2012 - POLIECO MEDZINÁRODNE ZAMERANÁ FIRMA

Časopis EST zverejnil článok o činnosti medzinárodnej spoločnosti Polieco Group
Cesta: Drenáž a vsakovanie | Drenáž vo verejnom sektore
Späť na domovskú stránku


Drenáž vo verejnom sektore


Väčšina trhlín, ktoré vznikajú na cestných komunikáciách, sú spôsobené presakovaním vody, ktoré narúšajú spodné podkladové vrstvy vozoviek.

Opravy živičných plášťov (asfaltu) sú zbytočné, ak sa najprv neodstráni problém do hĺbky a to tak, že sa vylúčia priesaky spodných vôd, ktoré sa odvedú pomocou drenážnych rúr.

Drenážne rúry sa musia klásť v závislosti od jednotlivého prípadu. Napríklad vozovka diaľnice (alebo rýchlostná cesta s veľkou premávkou) má štruktúru, ktorá sa obyčajne skladá z nepremokavej vozovky, kde krajnice a stredný deliaci pás sú skoro vždy premokavé.

Následkom dažďových zrážok, ktoré presiakajú cez premokavé vrstvy a zachytávajú sa v podkladovej vrstve cesty, sa začne poškodzovať stabilita cesty samotnej. V tomto prípade sa drenážne rúry musia pokladať pozdĺžne po bokoch krajníc a pozdĺž stredového deliaceho pásu ( viď obr.1).


Obr. 1 – Umiestnenie drenážnych rúr pozdĺž diaľnice
 
Na základe uvedeného sa preto drenážna rúra umiestňuje v hornej časti cesty. Ak cesty pretínajú svah, kde je časť podkladovej vrstvy zložená z odkopaného materiálu a čiastočne z násypu, aplikuje sa drenážna technika tzv. zachycovacou drenážou, kde sa rúra položí v hornej časti cesty tak, aby sa predišlo presakovaniu vody medzi nepremokavým miestom a násypom (pozri obr. 2).


Obr. 2 – Umiestnenie drenážnych rúr pozdĺž
cesty umiestnenej do svahu