ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | Ποιότητα | και πιστοποιητικό. Ελλάδα | EBETAM 9001 Hellas AEBE
Πίσω στο σπίτι

EBETAM 9001 Hellas AEBE

IQNet
CERTIFICATE

IQNet and MIRTEC S.A. hereby certify that the organization:

Polieco Hellas AEBE
Industrial Area Serres Block 13
GR- 62121 Serres - Grecia


For the following field of activities:

- Production of structured pipes in polyethylene (PE) and polypropylene (PP) for no pressure sewer systems and drainage.
- Production
of special fittings in
polyethylene.
- Production
of structured pipes for electrical and telephone applications.


has implemented and maintains a Management System which fulfills the requirement of the following standard

ELOT EN ISO 9001:2008

ISSUED ON 2015-05-03
VALID DATE 2018-05-03


REGISTRATION NUMBER.: GR-0427/QA-C-1252

[ Download certificate ]