ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποχέτευση | Σωλήνας Ecopal εξωτερικής διαμέτρου
Πίσω στο σπίτι


Σωλήνας Ecopal εξωτερικής διαμέτρου

Σωλήνες δομημένου τοιχώματος τυποποιημένοι με βάση την εξωτερική διάμετρο.
Σειρά προϊόντων
Εξωτερική διάμετρος
(mm)
160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200
Εσωτερική διάμετρος
(mm)
135 176 216 271 343 427 535 678 851 1030
Αριθμός 6μέτρων μπαρών
σε μια παλέτα
46 30 20 12 8 4 Μη παλετοποιημένα
Μέτρα ανά φορτηγό 2208 1440 960 576 384 192 180 108 60 48

Προδιαγραφές Σωλήνων

Σωλήνας διπλού τοιχώματος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, λευκός, λείος εσωτερικά και μαύρος, δομημένος εξωτερικά για υπόγεια δίκτυα υπονόμων χωρίς πίεση με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13476 τύπος Β, πιστοποιημένο με τη σήμανση ΡΙΙΡ και UNI / IIP από το Istituto Italiano dei Plastici ( Ιταλικό Ινστιτούτο Πλαστικών) με δακτυλοειδής ακαμψία SN 4 ή SN8 KN/m2, παραγόμενος σε μπάρες 6 ή 12 μέτρων με μούφα από PEAD, P IIP και UNI/IIP και δακτύλιο από EPDM.

Ο σωλήνας παράγεται με βάση το ISO 9001:2000 και το ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντικό Πιστοποιητικό).

1.  Ονομαστική εξωτερική ND διάμετρος...Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος..(≥ από το ελάχιστο που καθιερώνεται από τον κανόνα αναφοράς).
2.  Δακτυλοειδής ακαμψία SN που μετριέται σύμφωνα με το πρότυπο EN κατά ISO 9969.
3.  Αντοχή στη φθορά που πιστοποιείται σύμφωνα με το EN 295-3.
4.  Η στεγανότητα του συστήματος πιστοποιείται στα 0,5 bar πίεση και στα 0,3 bar αρνητική πίεση για 15 λεπτά σύμφωνα με τον κανόνα ΕΝ1277.
5.  Δακτυλοειδής ακαμψία με την εφαρμογή σταθερού φορτίου για 24 ώρες σύμφωνα με το DIN 16961-2.
6.  Σήμανση σωλήνων με βάση τα πρότυπα περιλαμβάνει: όνομα εμπορικών σημάτων, σήμανση UNI/IIP, (μόνο για DN/ID), σήμανση PIIP (μόνο για DN/ID), σήμανση ΕΛΟΤ, ΕΝ, ονομαστική διάμετρο (DN/OD), κλάση δακτυλοειδούς ακαμψίας, υλικό, τύπος, κωδικός περιοχής εφαρμογών, ημέρα /μήνας /χρονιά, ώρες /λεπτά της παραγωγής.
7.  Άλλες σημάνσεις ποιότητας:
      - Σήμανση CSTBatFrench
      - Σήμανση U German
      - Σήμανση AENORSpanishΠίνακας ροής για πλήρωση σωλήνα 95%
Ο υπολογισμός έχει γίνει με τη μέθοδο GAUCKLER - STRICKER.
Η παράμετρος τραχύτητας που προτείνεται από ASTM για τους τυποποιημένους αγωγούς, τα φρεάτια, τους προσαρμοστές, τις γωνίες και τα σιφώνια: Ks = 80.
Οι προτεινόμενες ταχύτητες είναι:
- 0.5 έως 4 m/s για τα υγρά απόβλητα
- 0.5 έως 7 m/s για τα όμβρια ύδατα.

DN
mm
DI
mm
Κλίση 2‰ Κλίση 5‰ Κλίση 1% Κλίση 5%
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
Q
(l/s)
V
(m/s)
160 135 5,75 0,41 9,09 0,65 12,85 0,92 28,74 2,05
200 176 11,66 0,49 18,43 0,77 26,06 1,09 58,28 2,44
250 216 20,13 0,56 31,82 0,88 45,00 1,25 100,63 2,80
315 271 36,85 0,65 58,27 1,03 82,40 1,46 184,26 3,26
400 343 69,07 0,76 109,22 1,20 154,46 1,70 345,37 3,81
500 427 123,88 0,88 195,87 1,39 277,01 1,97 619,41 4,41
630 535 226,02 1,02 357,37 1,62 505,39 2,29 1130,09 5,12
800 678 425,09 1,20 672,12 1,90 950,53 2,68 2125,44 6,00
1000 851 779,25 1,40 1232,11 2,21 1742,47 3,12 3896,27 6,98
1200 1030 1296,48 1,59 2049,92 2,51 2899,02 3,55 6482,41 7,93

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» (498 Kb)