ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση | Τοποθέτηση σωλήνων
Πίσω στο σπίτι


Τοποθέτηση σωλήνων


Για τη σωστή και αποτελεσματική τοποθέτηση ενός διάτρητου σωλήνα, είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν οι παρακάτω υποδείξεις:
  • πρέπει να καλυφθούν τα πλαινά του ορύγματος με ένα γεωύφασμα
  • πρέπει να δημιουργηθεί μία βάση έδρασης από επιλεγμένο υλικό (χαλίκι κοκκομετρίας 3 - 5mm) πάχους 10cm, για την αποφυγή της απευθείας τοποθέτησης των πτυχώσεων του σωλήνα στο πιο βαθύ σημείο του ορύγματος.
  • πλήρωση του ορύγματος γύρω από τα τοιχώματα του σωλήνα μέχρι 40cm πάνω από την κορυφή του σωλήνα, με επιλεγμένο υλικό (χαλίκι κοκκομετρίας 3 – 5mm), στη συνέχεια κλείνουμε με τις δύο λωρίδες του γεωυφάσματος πάνω το υλικό πλήρωσης.
  • Τελειώνουμε καλύπτοντας το όρυγμα με τα υλικά της εκσκαφής.


Είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ καλή συμπίεση με ειδικά μηχανήματα και να μη γίνεται διέλευση εκσκαπτικών μηχανημάτων ή άλλων μηχανημάτων μεγάλου βάρους και οχημάτων πάνω από το όρυγμα κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης του σωλήνα.