ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση | Polidren
Πίσω στο σπίτι


Polidren

Διπλού τοιχώματος σωλήνας αποστράγγισης

Ο POLIDREN είναι διάτρητος σωλήνας πολυαιθυλενίου, με δομημένο εξωτερικό και λείο εσωτερικό τοίχωμα. Διατίθεται σε κουλούρες στις διαμέτρους από Φ63mm μέχρι Φ200 mm.

Έχει αντοχή στην συμπίεση υψηλότερη από 300Ν, με παραμόρφωση της εξωτερικής του διαμέτρου ίση με 5%.
Οι διατρήσεις πραγματοποιούνται σε όλη την περιφέρεια του σωλήνα, ανά 120ο για τις διαμέτρους Φ110mm, Φ125mm, Φ140mm και Φ160mm και ανά 60ο για τις διαμέτρους Φ90mm και Φ200mm.

Όλες οι διατρήσεις έχουν πάχος 2mm, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή αντικειμένων στο σωλήνα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει φραγμό και αισθητή μείωση της αποστραγγιστικής ικανότητας του σωλήνα.Παραδείγματα εγκατάστασης σωλήνων αποστράγγισης
       

 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» (491 Kb)