ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση | Αποστράγγιση γης
Πίσω στο σπίτι


Αποστράγγιση γης


Η υδρολογική τακτοποίηση των καλλιεργήσιμων περιοχών ήταν για πολύ καιρό ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί και να ρυθμιστεί η ποσότητα ύδατος σε ένα γεωργικό έδαφος. Σήμερα, τα συστήματα αποστράγγισης επιτρέπουν την αποβολή του πλεονάζοντος ύδατος και έτσι αποτρέπουν την πλημμύρα των φυτειών.