ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση | Drenosewer
Πίσω στο σπίτι


Drenosewer

Υψηλής αντοχής σωλήνας αποστράγγισης διπλού τοιχώματος «Drenosewer»

O DRENOSEWER είναι διάτρητος σωλήνας πολυαιθυλενίου, με δομημένο εξωτερικά και λείο εσωτερικό τοίχωμα. Διατίθεται σε μπάρες στις διαμέτρους από Φ110mm έως Φ200 mm.

Έχει αντοχή στην συμπίεση υψηλότερη από 450Ν, με παραμόρφωση της εξωτερικής του διαμέτρου ίση με 5% και ανήκει στην κλάση δακτυλιοειδούς ακαμψίας 4 KN/m2 κατά ISO 9969.
Στην Ελλάδα υπάρχει και η δυνατότητα παραγωγής σωλήνων Drenosewer με κλάση δακτυλιοειδούς ακαμψίας 8 KN/m2 κατά ISO 9969.

Στο Drenosewer μπορούμε να έχουμε 2 επιλογές διάτρησης: Η πρώτη είναι με διάτρηση κατά 360ο και η δεύτερη με 220ο, έτσι ώστε η βάση του σωλήνα να μην έχει διατρήσεις όπως φαίνεται και στο σχήμα.
Όλες οι διατρήσεις έχουν το ίδιο πάχος 2mm για την αποφυγή του φραγμού της σχισμής από κάποιο σωματίδιο με την πάροδο του χρόνου.
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» (484 Kb)