ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση | Drenopal
Πίσω στο σπίτι


Drenopal

Σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων «Drenopal»

Η συνεχής αναζήτηση καινοτόμων λύσεων οδήγησε στην παραγωγή του Drenopal, ενός σωλήνα ειδικά σχεδιασμένου για την αποστράγγιση του μετωρικού νερού και την συλλογή διηθημάτων.

Ο Drenopal παράγεται από την διάτρηση του σωλήνα Ecopal. Τα ειδικά μηχανήματα διάτρησης εγγυώνται μεγάλη ποικιλία διατρήσεων.

Ο Drenopal είναι διαθέσιμος σε πολλές διαμέτρους από Φ160 mm έως Φ1200 mm, σε 6 μέτρες μπάρες και σύμφωνα με τις κατηγορίες ακαμψίας SN 4 ΚN/m ², SN 8 ΚN/m ² και SN 16 ΚN/m2.

  Πίνακας διατρήσεων
Εξωτερική
διάμετρος
(mm)
Εσωτερική
διάμετρος
(mm)
Επιφάνεια ανάμεσα
στις πτυχώσεις
(cm2/m)
Επιφάνεια
συλλογής
(cm2/m)
Αριθμός
διατρήσεων
ανά μέτρο
(-)
160 135 4461 134 63
200 176 5686 171 61
250 216 7006 220 27
315 271 8734 262 24
350 300 9664 290 23
400 343 11058 332 20
465 400 12843 385 19
500 427 13779 413 17
580 500 16054 482 15
630 535 17247 517 14
700 600 19286 550 14
800 690 22117 550 11
930 800 25692 550 10
1000 853 27392 550 9
1200 1025 32629 550 8

  Διάτρηση 2/3 (220°)
Εξωτερική
διάμετρος
(mm)
Αριθμός
διατρήσεων
(-)
Συνολικός
αριθμός
διατρήσεων
(-)
Μήκος σχισμών ανά πάχος
(mm)
  1,5 mm 4 mm 7 mm 10 mm
OD 160 3 188 48 - - -
OD 200 3 182 63 - - -
OD 250 2 54 - 97 - -
OD 315 2 48 - 97 - -
ID 300 2 46 - 158 - -
OD 400 4 82 - 102 - -
ID 400 4 76 - 127 - -
OD 500 4 69 - - 86 -
ID 500 4 60 - - 115 -
OD 630 4 54 - - 137 -
ID 600 4 56 - - 140 -
OD 800 4 46 - - - 120
ID 800 4 40 - - - 138
OD 1000 4 37 - - - 147
OD 1200 4 31 - - - 179

  Whole circumference (360°)
Εξωτερική
διάμετρος
(mm)
Αριθμός
διατρήσεων
(-)
Συνολικός
αριθμός
διατρήσεων
(-)
Μήκος σχισμών ανά πάχος
(mm)
  1,5 mm 4 mm 7 mm 10 mm
OD 160 4 250 36 - - -
OD 200 4 242 47 - - -
OD 250 3 81 - 65 - -
OD 315 3 71 - 92 - -
ID 300 3 69 - 105 - -
OD 400 6 122 - 68 - -
ID 400 6 114 - 84 - -
OD 500 6 103 - - 57 -
ID 500 6 90 - - 76 -
OD 630 6 81 - - 91 -
ID 600 6 84 - - 94 -
OD 800 6 69 - - - 80
ID 800 6 60 - - - 92
OD 1000 6 56 - - - 98
OD 1200 6 46 - - - 120
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά


Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» Drenopal DN/OD
(173 Kb)
Μεταφορτώστε το αρχείο .pdf «τεχνικά χαρακτηριστικά» Drenopal DN/ID (173 Kb)