ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Αποστράγγιση | Κυματοειδές αποστράγγισης
Πίσω στο σπίτι


Κυματοειδές αποστράγγισης


Το κύριο χαρακτηριστικό των αποστραγγιστικών σωλήνων είναι η δυνατότητα συλλογής του ύδατος και η αποβολή του.
Για να πραγματοποιηθεί ο πρώτος στόχος, είναι απαραίτητες οι διατρήσεις στον σωλήνα, έτσι ώστε το νερό να μπορεί να εισέλθει μέσα στον σωλήνα. Για να πραγματοποιηθεί η απομάκρυνσή του θα πρέπει να υπάρχει η ικανοποιητική κλίση, χωρίς εμπόδια, έτσι ώστε να υπάρχει ροή.

Οι καλύτεροι αποστραγγιστικοί σωλήνες στο εμπόριο είναι οι σωλήνες διπλού τοιχώματος της Polieco, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, δομημένοι εξωτερικά – λείοι εσωτερικά οι οποίοι έχουν την ονομασία Polidren (πράσινες κουλούρες) και Drenosewer (μαύρες μπάρες).


Τυποποιημένες διατρήσεις 360° και 220°

Οι αποστραγγιστικοί σωλήνες μπορούν να συλλέγουν το νερό, λόγω των διατρήσεων που βρίσκονται ανάμεσα στις πτυχές του σωλήνα (κάθετες στον άξονα του σωλήνα).
Στο Polidren, όπως φαίνεται στον πίνακα, οι διατρήσεις είναι 360ο σε απόσταση 120ο η κάθε διάτρηση από την άλλη για τις διαμέτρους από 110mm μέχρι 160mm και κάθε 60ο για την διάμετρο Φ90mm. Στο Drenosewer μπορούμε να έχουμε 2 επιλογές διάτρησης: Η πρώτη είναι με διάτρηση κατά 360ο και η δεύτερη με 220ο, έτσι ώστε η βάση του σωλήνα να μην έχει διατρήσεις όπως φαίνεται και στο σχήμα.

Όλες οι διατρήσεις έχουν το ίδιο πάχος 2mm για την αποφυγή του φραγμού της σχισμής από κάποιο σωματίδιο με την πάροδο του χρόνου.
Η επιλογή της διάτρησης κάθετα στον άξονα του σωλήνα και όχι κατά μήκος ή διαγώνια, έγινε λόγω του ότι η σχισμή είναι ανάμεσα στις δύο πτυχώσεις και έτσι προστατεύεται από το φράξιμο της διάτρησης από τα περιβάλλοντα υλικά.
Ο συνδυασμός του μήκους και του πάχους λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε ο σωλήνας να λειτουργεί ως φίλτρο και να διαχωρίζει το νερό από τα αιωρούμενα σωματίδια. Το πάχος των τοιχωμάτων του σωλήνα και η δομή των πτυχώσεων εγγυάται μεγάλη αντοχή στην συμπίεση και στην παραμόρφωση, ανάλογα και από τον τύπο του εδάφους.