ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Πλεονεκτήματα φρεατίων | Προστασία Περιβάλλοντος
Πίσω στο σπίτι


Προστασία Περιβάλλοντος

Η παραγωγή των καλυμμάτων φρεατίων ΚΙΟ διασφαλίζει μια αξιοσημείωτη μείωση στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, συγκριτικά με αυτές για την παραγωγή καλυμμάτων από χυτοσίδηρο.

 

Αυτό γίνεται εμφανές όταν συγκρίνουμε την ενέργεια που απαιτείται για να φτάσουμε τη θερμοκρασία τήξης του χυτοσίδηρου  ( πάνω από 1200°C) και την ενέργεια που απατείται για τη τήξη του σύνθετου υλικού (περίπου 70°C).

 

Η χαμηλή εκπομπή ρύπων διοξειδίου του άνθρακα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το χαμηλό βάρος του κάθε καλύμματος χάρις στο οποίο τα φορτηγά μπορούν να φορτώσουν τον τριπλάσιο αριθμό προϊόντων απ’ότι με καλύμματα από χυτοσίδηρο μείωνοντας έτσι τον αριθμό των μεταφορών.