ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Πλεονεκτήματα φρεατίων | Μείωση Θορύβου
Πίσω στο σπίτι


Μείωση Θορύβου

Τα καλύμματα Kio μειώνουν σημαντικά την ηχορύπανση. Το Kinext™ έχει μικρότερη πυκνότητα από το χυτοσίδηρο και εξαφανίζει το θόρυβο και τις ταραχές που δημιουργούνται από τα οχήματα που περνούν πάνω από τα τοποθετημένα καλύμματα.
Το υλικό Kinext™ και το προεραιτικό σύστημα σφράγισης που είναι διαθέσιμο στα καλύμματα ΚΙΟ είναι αποτελεσματικά ενάντια στη διασκόρπιση μυρωδιών από τις αποχετεύσεις.