ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Πλεονεκτήματα φρεατίων | Προσωπικοποίηση
Πίσω στο σπίτι


Προσωπικοποίηση

Τα καλύμματα KIO μπορούν να προσωπικοποιηθούν με το όνομα της εταιρίας, τον τύπο της υπηρεσίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Τα προϊόντα μας μπορούν ειπλέον να παραχθούν σε διάφορα χρώματα.

Το σύστημα κλειδώματος είναι διαθέσιμο για τις κλάσεις B125 και C250. Ένα απλό κατσαβίδι ή ένα ειδικό κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σύστημα κλειδώματος.