ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Πλεονεκτήματα φρεατίων | Ηλεκτρική Μόνωση
Πίσω στο σπίτι


Ηλεκτρική Μόνωση

Τα καλύμματα ΚΙΟ είναι ιδαιτέρως κατάλληλα για εγκατάσταση σε πεζοδρόμια. Το Kinext ™ είναι μη αγώγιμο, επομένως τα ΚΙΟ προστατεύουν τους πεζούς από τη μετάδοση ηλέκτρικής τάσης, κυρίως σε υγρά και βρεγμένα περιβάλλοντα