ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Πλεονεκτήματα φρεατίων | Πρόληψη κατά της κλοπής
Πίσω στο σπίτι


Πρόληψη κατά της κλοπής

Η αξία του σιδήρου αυξάνεται και ο αιρθμός των κλοπών έχει αντίκτυπο στα έξοδα των τοπικών αρχών και των παρόχων υπηρεσιών. Καθημερινά, διαβάζουμε αναφορές για κλεμμένα καλύμματα τα οποία πωλούνται και ανακυκλώνονται. Αυτό, εκτός από το οικονομικό πρόβλημα που δημιουργεί αυξάνουν και τα επίπεδα επικινδυνότητας ατυχημάτων από τις τρύπες που δημιουργούνται στους δρόμους και τα πεζοδρόμια.