ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Πιστοποιήσεις | Πιστοποιήσεις Ecopal | Πιστοποιήσεις Ελλάδα | ΕΒΕΤΑΜ Ecopal
Πίσω στο σπίτι

ΕΒΕΤΑΜ Ecopal

Αριθμ. Πιστοποιητικού PT/TH/10-12/1

Η ΕΒΕΤΑΜ χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην Επιχείρηση:

POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

για το προϊόν:

Πλαστικοί σωλήνες υπόγειας αποστράγγισης και αποχέτευσης χωρίς πίεση από Πολυαιθυλένιο (PE) με λεία εσωτερική και δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια (Τύπου Β), για εφαρμογή στο έδαφος έξω από το κτίριο (περιοχή «U»), Ομάδες Μεγεθών 1,2,3 και Κλάσης Ακαμψίας SN4, SN8.

Εμπορική Ονομασία Προϊόντος: ECOPAL

το οποίο παράγεται σύμφωνα με τα τυποποιημένα έγγραφα:

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3+A1

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1

στην ακόλουθη θέση:

Μονάδα Σερρών, ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ

Το παρόν Πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της ΕΒΕΤΑΜ, τον ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Πλαστικών Σωληνώσεων (PE, PVC-U, PP), που διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΕΒΕΤΑΜ και της Επιχείρησης και ισχύει ως: 25 Οκτωβρίου 2015

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Βόλος, 25 Οκτωβρίου 2012

Κατεβάστε το πιστοποιητικό σε μορφή pdf (Ελλάδα) ]