ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Πιστοποιήσεις | Πιστοποιήσεις Ecopal
Πίσω στο σπίτι

Πιστοποιήσεις Ecopal

Για να εξασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων και την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων, το 1992 ο όμιλος POLIECO δημιούργησε το εργαστήριό του, με τα πιό σύγχρονα όργανα, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές δοκιμές τόσο στις πρώτες ύλες όσο και στα ολοκληρωμένα προϊόντα (διάφοροι αγωγοί και σωλήνες Ecopal).

Για το σωλήνα πολυαιθυλενίου δομημένων τοιχωμάτων, για συστήματα αποχέτευσης και τους υπόγειους υπονόμους άνευ πίεσης (Ecopal), η Polieco είναι κατέχει τις παρακάτω πιστοποίησεις: