ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Εύρος φρεατίων | KIO τετράγωνο κάλυμμα Κλάσης D400 950x950
Πίσω στο σπίτι


KIO τετράγωνο κάλυμμα Κλάσης D400 950x950

Cover in composite material with anti-slip surface made in compliance with EN 124 standard - class D400 by company certified ISO 9001:2008 and 14001:2004.

Marking with load class, reference standard, manufacturer's name and quality marking issued by a certification authority recognized on an international level.

The cover in composite material includes:

  • square frame, external size 950x950 mm made of composite material, with special flaps for anchoring during installation;
  • round cover made of composite material;
  • locking system, STAINLESS STEEL;
  • name of buyer or service as an option.

Technical characteristics


Description AxA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
KIO 950 D400 950 x 950 100 760 x 760 840 x 840 65