ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Εύρος φρεατίων | KIO τετράγωνο κάλυμμα Κλάσης C250
Πίσω στο σπίτι


KIO τετράγωνο κάλυμμα Κλάσης C250

Επιθεώρηση φρεατίων 250 προϊόντα κατηγορίας σε σύνθετα υλικά με αντιολισθητική επιφάνεια σύμφωνα με UNI EN 124 πιστοποιημένη εταιρεία ISO 9001:2008 και 14001:2004.

Σήμανση που δείχνει πρότυπο κατηγορία αντοχής, ο προσδιορισμός του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα της ποιότητας που χορηγούνται από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Το κάλυμμα ανθρωποθυρίδας από σύνθετο υλικό αποτελείται από:
  • πλαίσιο σε τετράγωνο σχήμα inmateriale σύνθετο εξοπλισμένα με πτερύγια που προβλέπονται για τη βέλτιστη αγκυροβόλιο, ενώ για τον
  • καπάκι τετράγωνο σχήμα σύνθετο υλικό
  • το όνομα του πελάτη και προαιρετική υπηρεσία.

Προδιαγραφές

περιγραφή A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
KIO 400 C250 400 x 400 41 305 x 305 335 x 335 27
KIO 500 C250 500 x 500 50 402 x 402 443 x 443 37
KIO 600 C250 600 x 600 53 502 x 502 543 x 543 38
KIO 700 C250 700 x 700 55 602 x 602 643 x 643 40