ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Εύρος φρεατίων | Σχάρα KIO Κλάσης C250
Πίσω στο σπίτι


Σχάρα KIO Κλάσης C250

Πλέγμα κατηγορία C250 είναι κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια σύμφωνα με UNI EN 124 από εταιρία σε εταιρία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004.

Σήμανση που δείχνει πρότυπο κατηγορία αντοχής, ο προσδιορισμός του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα της ποιότητας που χορηγούνται από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Το κάλυμμα ανθρωποθυρίδας από σύνθετο υλικό αποτελείται από:
  • τετράγωνου σχήματος πλαισίου κατασκευασμένα από σύνθετο υλικό παρέχεται με πτερύγια που προβλέπονται για μια βέλτιστη αγκύρωση, ενώ για τον καθορισμό
  • κοίλο τετράγωνο του πλέγματος σε σχήμα σύνθετο υλικό
  • προαιρετικό σύστημα κλειδώματος
  • ακτινικές σχισμές πλάτους ίσο προς 22 mm.

Προδιαγραφές

περιγραφή A x A
(mm)
B
(mm)
C x C
(mm)
D x D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Πλέγμα KIO 500 C250 500 x 500 67 402 x 402 443 x 443 49 7 22

Επιλεγμένα τμήματα σε κίτρινο είναι επί του παρόντος δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.