ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Path: Φρεατίων KIO | Εύρος φρεατίων | KIO κυκλικό κάλυμμα Κλάσης B125
Πίσω στο σπίτι


KIO κυκλικό κάλυμμα Κλάσης B125

Φρεατίων κατηγορία επιθεώρηση Β125 προϊόν σε σύνθετα υλικά με αντιολισθητική επιφάνεια σύμφωνα με UNI EN 124 πιστοποιημένη εταιρεία ISO 9001:2008 και 14001:2004.

Σήμανση που δείχνει πρότυπο κατηγορία αντοχής, ο προσδιορισμός του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα της ποιότητας που χορηγούνται από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Το κάλυμμα ανθρωποθυρίδας από σύνθετο υλικό αποτελείται από:
  • στρογγυλό σχήμα πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης 800 χιλιοστά σύνθετο υλικό που παρέχεται με πτερύγια που προβλέπονται για τη βέλτιστη αγκυροβόλιο, ενώ για τον
  • στρογγυλό καπάκι σε σχήμα σύνθετο υλικό
  • όνομα του πελάτη ή serivizio προαιρετική.

Προδιαγραφές

περιγραφή A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
KIO 800 B125 Ø 800 100 Ø 600 Ø 665 29